Естествена подкрепа
на животните

Разработили сме специални блокове за лизане за удовлетворяване на нуждите от хранителни вещества на дивеча. Всяко животно лиже според неговите собствени потребности и...


Коне и други
коне, овци, кози
Нашите блокове за лизане за коне съдържат специфични микроелементи, които стимулират растежа и добрия апетит. Те съдържат магнезий, който осигурява нормалното свиване на мускулите и подпомага развитието на здрави нервни окончания. Съдържат и цинк, който има положителен ефект върху апетита и води до лъскава козина.
  • Рецептата на блоковете за лизане Horse е разработена за нуждите на конете.
  • Освен солта, блоковете за лизане “KNZ” съдържат жизненоважни минерали и микроелементи.
  • Блоковете не съдържат изкуствени оцветители.
Sheep
Нашите специални блокове за лизане за овце съдържат освен 100% чиста рафинирана вакуумно изпарена сол и специфични микроелементи, които са важни за осигуряване на здрава щитовидната жлеза, добро храносмилане и здрави кости. Те съдържат цинк, който подпомага правилното храносмилане, и йод, който е от съществено значение за здравословното функциониране на щитовидната жлеза. Те не съдържат мед. Солта за лизане е водоустойчива и има твърда форма.
KNZ® Universal Multi

съдържа важни микроелементи и е обогатена с желязо. Тя е подходяща за широк спектър от животни, които страдат от анемия, имат нисък прием на желязо от основния фураж или се нуждаят от повече желязо поради тяхната работа или натоварване. Тази сол не съдържа мед.

Всеки, който отглежда животни изразява загриженост за тяхното добро състояние. Здравите животни дават повече мляко и месо, по-добра вълна и повече се плодят. Осигурява се по-добра възвръщаемост на инвестициите. Затова от съществено значение е правилния прием на хранителни вещества, особено на сол и минерали.

Фуражите и допълнителното хранене не винаги осигуряват достатъчно сол и минерали, понеже индивидуалните изисквания на животните се различават. Липсата на сол при овцете или козите може да доведе до загуба на апетит, загуба на тегло, намаляване на добива на мляко или вълна, проблеми с развъждането, намален растеж и намаляване на устойчивостта на болести.

Недостигът на сол при овцете се изразява в лизане на чужди предмети като дърво, кал и камъни. Те могат също да консумират токсични количества отровни растения. Неподходящият прием на сол от овцете и козите може да доведе до намаляване на консумацията на фураж, груба козина и понижена устойчивост на болести. В крайна сметка е възможно да се понижи производството на мляко и вълна, и размножаването може да се забави.
Нуждата от сол се различава при всяко животно и зависи от много несигурни и неконтролируеми фактори. Теглото, фуража, тревния състав и приема на вода са някои значими фактори, както и темпото на растеж, бременността, възрастта, породата и т.н. Решението е да се даде възможност на животните сами да решат, според техните индивидуални хранителни нужди, какви допълнителни количества

Сол и минерали трябва да приемат. “KNZ® Sheep free choice salt & mineral licks” (“KNZ® свободен избор на блокове от сол и минерали за лизане от овцете”) предоставя това. Всички наши блокове за лизане са с високо качество, които не съдържат изкуствени оцветители, ароматизанти, подсладители или ароматни съставки. Нашите соли дават резултати. Днес KNZ® солта за животни се продава в над 30 страни по света. KNZ* солта може също да се използват за разпределение на овце в определен диапазон. С използването на солта "KNZ® Sheep" в допълнение на дневния фураж, вие сте сигурни, че индивидуалните нужди от сол на овцете са удовлетворени. "KNZ® Sheep" допринасят за оптималното състояние на овцете. "KNZ® Sheep" са подходящи и за кози.

Окачете блокa за лизане за овце на височината на гърдите в близост до водоизточник и осигурете свободен достъп на овцете до чиста вода. Съветваме ви да окачвате един блок за животни на 15 овце.
  • Рецептата на блоковете за лизане „KNZ Wild“ е разработена за нуждите на овцете и козите.
  • Освен солта, блоковете за лизане „KNZ“ съдържат жизненоважни минерали и микроелементи.
  • Блоковете не съдържат изкуствени оцветители.
All Rights Reserved® solzajivotni.com 2014
KNZ®